Rynek pracy potrzebuje programistów

Systematycznie spadające w ostatnich latach bezrobocie z pewnością jest zjawiskiem pozytywnym i pożądanym. Szczególnie zaś rząd ma powód do zadowolenia, bowiem mniejsza rzesza bezrobotnych to mniejsze wydatki z tytułu zasiłków, a jednocześnie większe wpływy z podatku dochodowego. Spadek bezrobocia jeszcze jednakże pokazał poważne niedomagania polskiego rynku pracy, w tym w szczególności w zakresie branży informatycznej … Continue reading »Rynek pracy potrzebuje programistów